cameraSchoorsteenvegers zijn heel goed in staat uw rookkanalen te inspecteren. De Lufa hanteert daarvoor een modelrapport.

Alle werkzaamheden die tijdens een visuele inspectie worden uitgevoerd worden gecompleteerd door de inspectie met een schoorsteencamera. Daarmee kan tenslotte de inwendige conditie van het rookkanaal worden beoordeeld. Steeds meer schoorsteenvegers maken gebruik van deze moderne techniek.

Vraag Lufa schoorsteenveger om een camera-inspectie!

Met onze camera’s kun je perfect bepalen van de conditie van uw rookkanaal. We maken gebruik van technieken Video – inspectie VIS 2000 PRO, die optische inspectie en documentatie schoorstenen, buizen en assen mogelijk maakt. Met de nieuwe kleurenmonitor VIS 2000 Pro is het mogelijk om afzonderlijke beelden evenals video te maken – sequenties. Met behulp van een geïntegreerde slot en geleverd CF-geheugenkaart, kunt u direct vanaf de monitor via CF-geheugenkaart gemakkelijk opgeslagen bestanden naar een PC en maken deze documentatie.

kamerovanie1_60kamerovanie2_60kamerovanie3_60